نمایشگاه

کالاهای شما را به جهان معرفی میکنیم

کالاهایتان نمایش شود بدون اینکه به نمایشگاهی بروید، رجوع مشتری ها بدون اینکه ارگانزاسیون خارج از کشور انجام دهید، ارتباط برقرار کردن با مشتری های خارجی بدونه مشکل ارتباطی و حمل و نقل کالا و لژستیک آن... تمام اینها هم اکنون در دستهای شماست. از این فرستها نه سه روز و نه پنج روز بلکه ۳۶۵ ماه و ۳۶۵ روز استفاده خواهید کرد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید از ما دعوت کنید. کافی است کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید و از تمام امکانات بهینه ببرید.

Image

آدرس

Adalet Mh. Manas Bulv. Folkart Towers B Blok
No:39 K:34 D:3408 Bayraklı/İzmir